نوشته هایی با برچسب امنیت سایت وردپرس

سایت وردپرس خود را ضد گلوله کنید – بخش دوم

امنیت سایت وردپرس خود را تامین کنید! همان طور که در مقاله ی قبل با یک روش از اقدامات امنیتی پایه در وردپرس و در مقابل حملات سعی و خطایی آشنا شدیم، در این مقاله به بسط و تشریح روش های دیگر می ...

ادامه مطلب

تومان